අප අමතන්න

තයිෙසෝ Boding යන්ත්රෝපකරණ තාක්ෂණ සමාගම,

ලිපිනය

No.189, Jiangxin පාර, Binhai Jiju දිස්ත්රික්, තයිෙසෝ සිටි, ෙෂේජියෑං පළාත්

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 576 88038061

Fax:+86 576 88038456

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: 6pm කිරීමට පෙරවරු 9

සෙනසුරාදා: 2pm කිරීමට පෙරවරු 10

ඉරිදා: වසා

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?
සම්බන්ධ

ඒ නඟන්න අප ලබා දෙන්න
විද්යුත් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න