សេវាកម្ម

ser1

iStock_000020420411Small

TelPhone

ទូរស័ព្ទលេខ : 19957341908

ទូរស័ព្ទលេខ : 13575878581

ទូរស័ព្ទលេខ : 15899625365

អាសយដ្ឋាន

No.1886, Honghe ចំពោះរឿងនេះ, Honghe ទីប្រជុំជនទីក្រុង Jiaxing ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិន
អគារ C, No.333, Yinlang ផ្លូវខាងជើង Dalang ទីប្រជុំជនទីក្រុង Dongguan ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន
ចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃផ្លូវឆ្លងកាត់ផ្លូវនិងរវាង Langsha ចំពោះរឿងនេះ Luocun ភាគខាងត្បូង, ស្រុក Chancheng ទីក្រុងក្រុងហ្វ័រសានខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន
ភ្ជាប់

ផ្តល់ឱ្យយើងស្រែកឡើង
ទទួលបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យអ៊ីម៉ែល