មជ្ឈមណ្ឌល Honghe ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្ទះល្វែងតធីង Dingzhen លក់ត្រូវបានបើក។

Dingzhen តធីងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបានបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌលការលក់ទីបីនៅក្នុង Honghe, Jiaxing នៅចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំ 2017 នេះគំនិតប្រកាន់ខ្ជាប់នៃ "ម៉ាស៊ីនល្អដែលធ្វើឡើងដោយ Dingzhen តធីង" "សេវាល្អដែលបានផ្ដល់ដោយ Dingzhen តធីង" DingZhen តធីងនឹងចូលរួមដៃជាមួយអតិថិជនដើម្បីបង្កើត មានអនាគតល្អ។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-04-2018 កក្កដា


ភ្ជាប់

ផ្តល់ឱ្យយើងស្រែកឡើង
ទទួលបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!